Każdy Klubowicz otrzymuje od nas indywidualną kartę klubu. Karta jest nie tylko potwierdzeniem wstąpienia do klubu, ale i umiejętności oraz doświadczenia w pracy z systemami sterowania Leica Geosystems.

Trzy poziomy doświadczenia:

2D – potwierdzenie nabycia umiejętności pracy z systemami 2D Leica Geosystems

3D – potwierdzenie nabycia podstawowych umiejętności pracy z systemami 2D Leica Geosystems. Posiadana wiedza została nabyta w trakcie wprowadzającego przeszkolenia podczas instalacji systemu na maszynie

3DPRO – potwierdzenie nabycia zaawansowanych umiejętności pracy z systemami 3D Leica Geosystems. Posiadana wiedza została nabyta w trakcie dodatkowych szkoleń organizowanych przez Leica Geosystems.

Data ważność

Karta wydawana jest na okres 2 lat od daty przystąpienia do klubu.

Zgubienie karty

Utratę karty należy niezwłocznie zgłosić do Klubu celem wystawienia duplikatu.

Top