smartnet_NetworkRTK_img_670x240

Sieć RTK

Serwis dystrybucji korekt powierzchniowych RTK dostarcza użytkownikom wiarygodne i dokładne poprawki, obliczane przez stacje referencyjne sieci SmartNet.

Poprawki RTK umożliwiają wykonywanie pomiarów przez dwuczęstotliwościowe odbiorniki geodezyjne z dokładnością do 2 cm w poziomie i do 4 cm w pionie.
Poprawki są przesyłane przez sieć stacji referencyjnych.
Uzyskiwana dokładność w terenie nie zależy od odległości od najbliższej stacji referencyjnej.
Poprawki są przesyłane w standardowym formacie (RTCM) z częstotliwością 1 sekundy.

Top