Wybierz termin szkolenia
  1. 11-13.03.201618-19.03.2016
  Dane firmy
  Dane uczestnika/uczestników

  Uczestnik 1

  1. spycharkakoparkarówniarka

  Uczestnik 2

  1. spycharkakoparkarówniarka

  Uczestnik 3

  1. spycharkakoparkarówniarka

  Uczestnik 4

  1. spycharkakoparkarówniarka

  Uczestnik 5

  1. spycharkakoparkarówniarka

  Uczestnik 6

  1. spycharkakoparkarówniarka
  Zgody
  1. Niniejszym oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993r. (DZ. U. nr 39, poz. 176 par. 18) upoważniam firmę Leica Geosystems Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa NIP 113-257-14-37, do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu i zobowiązuję się do uiszczenia zapłaty za zamówioną usługę przed jej wykonaniem. Jednocześnie informuję, że jestem upoważniony do podpisywania faktur VAT.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych: TAK, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Leica Geosystems Sp. z o.o. w celu komunikacji korzystania z usług serwisowych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. Produktów i usług oraz informacji o działalności Leica Geosystems i firm grupy Hexagon zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO.<br><br> <p>Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Leica Geosystems, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane podmiotom spoza grupy Hexagon.

  Top